Participa Getafe

Histórico

Espacios de participación
Asamblea Título reunión Acta Estado Publicación  ▲ Celebración
San Isidro Asamblea de Barrio San Isidro Celebrada 13 de ene 16 de ene